H2E
TECHNO
LOGY
Dekarbonizacija vozila ikonice

Najjednostavniji i najefikasniji način da očistite motor svog automobila!

Potrebno je samo uneti podatke o vozilu (u aplikaciju) i uređaj počinje da proizvodi optimalnu količinu H2E® gasa za zadato vozilo u određenom režimu rada. Gas se dovodi u usis vazduha motora i tu meša sa vazduhom, a zatim učestvuje u oko 20.000 sagorevanja osnovnog goriva. Dok motor radi u prisustuvu H2E® gasa, u okviru bezbednih parametara, posredstvom visoke temperature veže se sa naslagama ugljenika unutar kompresione komore i izduvnog sistema. Postupak ne sadrži nikakve štetne, opasne i agresivne hemikalije. Kvalitetnim ukljanjanjem naslaga ugljenika efikasnost motora se vraća blizu fabričkim vrednostima.

H2E Mašine
Mašina za dekarbonizaciju

PROBLEMI KOJI SU UZROKOVANI NASLAGAMA UGLJENIKA

Naslage ugljenika vremenom nepovoljno utiču na izmenu radne materije motora. Performanse slabe. Posledično se javljaju trzaji prilikom dodavanja gasa, smanjenje kompresije, lošije sagorevanje goriva, povećana potrošnja i, na kraju, otkazuivanje skupih delova. Naslage se stvaraju tokom rada kako benzinskog, tako i dizel motora i to - u samoj kompresionoj komori (klipovima, ventilima, sedištima ventila), ali i u periferijama poput EGR ventila, katalizatora, turbine i DPF-a. Sve ovo vodi povećanju troškova održavanja i uobičajeno je ne samo za starije, već i za novije motore, zbog uskih optimalnih opsega u kojima rade.

Saznajte više
Dekarbonizacija motora promet saobraćaja

PREDNOSTI H2E SISTEMA

Efekti jedinstveno dizajniranog H2E uređaja i tehnološki najnaprednijeg sistema su olaksana izmena radne materije i potpunije sagorevanja goriva u samom kompresionom prostoru. Zahvaljujući tome dobijamo dugotrajniji motor, smanjenje troskova odrzavanja i manju emisiju štetnih izduvnih gasova do čak 75%, dok je potrošnja goriva manja i do 15%. Napredni H2E tretman smanjuje naslage ugljenika i tako obnavlja snagu/obrtni moment motora i smanjuje trenje. Sve ovo dovodi do ravnomernijeg ubrzanja i uopste lepšeg ugođaja u vožnji.

Pročitajte više

H2E ECC

najefikasniji sistem za čišćenje gareži iz motora!

Mašina za čišćenje motora - dekarbonizacija

H2E TEHNOLOGIJA ZA ČIŠĆENJE MOTORA SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM - komore za sagorevanje i izduvnog sistema od ugljeničnih naslaga

Interdisciplinarni tim stručnjaka koji stoji iza H2E tehnologije već 8 godina istražuje primenu vodonika i kiseonika u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Zahvaljujući nauci, razvili smo najefikasnije sisteme za čišćenje motora SUS.

Više

H2E® TEHNOLOGIJA

Kvalitet vodonik i kiseonik (vodenog) gasa zavisi od okolnosti i uslova u kojima je dobijen. Zaštićena H2E tehnologija (patentiran postupak i konstrukcija elektrolizera) proizvodnje vodenog gasa omogucila nam je ponovljive uslove od kojih zavisi kvalitet i količina proizvedenog gasa, bez obzira na sve promenljive okolnosti koje utiču na električnu provodnost elektrolizera (napon u mreži, temperatura ambijenta, temperatura elektolizera, koncentracija elektrolita…)

Saznajte više o H2E tehnologiji
Mašina za dekarbonizaciju dio
Dekarbonizacija motora, upravljanje Android aplikacijom

Android Aplikacija

H2E® gas se dovodi u usis vazduha motora. Tačni parametri motora vozila se unose u aplikaciju, koja proračunava preciznu količinu gasa koji je neophodan, kao i vreme koje je potrebno za najbolje rezultate čišćenja - za svaki pojedinačni specifični motor na kom se tretman vrši.

Dekarbonizacija - Android aplikacija

Komunikacija

H2E® aplikacija odbrojava zadato vreme tretmana i obaveštava vas kada je proces dekarbonizacije završen.

Dekarbonizacija motora - mobilna Android aplikacija

Analiza

H2E® aplikacija sakuplja podatke o vozilu i analizira ih - kako bi poboljšala efekte čišćenja!

Dekarbonizacija, tablet i mobilna aplikacija

H2E DEKARBONIZACIJA

H2E IoT mašina

H2E® mrežni softver operaterima umnogome olakšava upotrebu mašina za dekarbonizaciju. Takođe, zahvaljujući IoT (Internet Of Things) modernom konceptu, proizvodi najbolji kvalitet i optimalnu količinu gasa za automobile (motore) krajnjih korisnika.

Pročitajte više

Postanimo partneri

Rastimo zajedno!

UNAPREDITE SVOJE POSLOVANJE SA NAMA

Postanite H2E® partner - angažujte trenutne i potencijalne klijente i brže i lakše osvajajte tržište. Kao H2E® partner ponudite svojim klijentima nova i moderna rešenja, kreirana za napredna preduzeća na konkurentnom tržištu.

Rastite sa nama

IZGRADITE SVOJU TEHNOLOGIJU SA NAMA

Naš stručni inženjerski tim sa višegodišnjim iskustvom, rado će prihvatiti svaki izazov koji se pred njega stavi, kako u razvoju postoječih, tako i kreiranju novih tehnologija.

Gradite sa nama

Blog

Uticaj emisija štetnih gasova iz automobila na životnu sredinu

Automobili, kamioni, autobusi koji koriste fosilna goriva najveći su zagađivači vazduha. Opšte je poznato da kompletan saobraćaj emituje više od polovin […]

Uticaj emisija štetnih gasova iz automobila na životnu sredinu

Ekološke posledice upotrebe fosilnih goriva

Fosilna goriva su rude formirane geološkim procesima iz ostataka organske materije proizvedene fotosintezom pre stotinu miliona godina. U njih se ubrajaju ug […]

Ekološke posledice upotrebe fosilnih goriva