Kontrolna jedinica

NAŠE MOGUĆNOSTI

Naš snažni tim za istraživanje i razvoj sposoban je za razvijanje različitih oblika i funkcija uređaja za elektrolizu vode, rešenja iz oblasti energetike, elektronike, mašinskih konstrukcija, web servisa, softvera kao i drugih izazova u domenu naše tehnologije.

Kontaktirajte nas

H2E – ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Jedini način proizvodnje optimalne količine i kvaliteta gasa

Patentirani modularni dizajn elektrolizera omogućio nam je da optimizujemo broj ćelija uređaja tako da bez pauze može raditi 24/7 i bez problema ispunjavati naše visoke standarde ponovljivog kvaliteta gasa koji su neophodni kako bi svaki potrošač dobio jednako kvalitetan tretman. Ponovljivi uslovi u kojima se odvija elektroliza su osnov kako bi se uopšte mogli pronaći optimalni parametri za različite vrste potrošača.

Za razvoj hardvera koristimo najnaprednije programe za projektovanje i simulacije, a rezultati se proveravaju i koriguju u adekvatnim laboratorijama.

Primene gotovih rešenja koja se mogu naći na tržištu gotovo da nema. Komponente i podsklopovi razvijani su namenski, što nam je omogućilo veliku pouzdanost, višestruku funkciju, apsolutnu kontrolu kvaliteta i maksimalnu iskorišćenost prostora unutar kućišta.

Softver (firmver) u samim uređajima, razvijan je od nule, namenski za mikrokontroler koji je postavljen na naš PCB dizajn, što nam je zajedno sa android aplikacijom kao kontrolnim panelom, omogućilo jedinstvene funkcionalnosti koje ne poseduje ni jedno gotovo rešenje na tržištu, a koje je neophodno kako bi se primenio patentirani postupak optimizacije parametara spram povratnih informacija o efikasnoti.

NAJBOJI TEMELJ ZA PROIZVODE NA BAZI ELEKTROLIZE

Industrijska izrada predmetnog pronalaska apsolutno je moguća u fabrikama i dobro opremljenim radionicama za izradu elektro opreme i elektronskih uređaja.

Pronalazak je pogodan za serijsku proizvodnju. Njegova primena se preporučuje u hemijskoj industriji, metalurgiji i u ostalim proizvodnim procesima u kojima se koristi proces elektrolize. Uređaj je pogodan kako za laboratorijske tako i za industrijske uslove. Akcenat primene pronalaska dat je na primeni procesa elektrolize u postupku dobijanja vodonik i kiseonik gasa uz napomenu da se naprava prema pronalasku uspešno može primenjivati i za dobijanje drugih proizvoda na bazi elektrolize.

Dekarbonizacija certifikat - WO 2019/132684 A1
Izveštaj o primenjenoj tehnologiji H2E ECC
Izveštaj o uticaju H2E ECC tehnologije na ispravnost motora sa unutrašnjim sagorevanjem
Dekarbonizacija motora Novi Sad
Dekarbonizacija motora istraživanje
Dekarbonizacija Novi Sad
Dekarbonizacija - razvoj