O nama

ZAJEDNO SVI POSTIŽEMO VIŠE

H2E nije klasična priča

H2E je puno više od brendiranog naziva za gas dobijen elektrolizom vode. H2E je veliko znanje, iskustvo i višegodišnji rad interdisciplinarnih stručnjaka pretočen u potpuno novu tehnologiju aditiviranja bilo kog sagorevanja vodonik i kiseonik gasom.

Na istraživanju i razvoju H2E tehnologije sa velikim entuzijazmom, intenzivno je radilo 20 talentovanih inženjera i tehničara - uz veliku podršku naučne zajednice i brojnih eksperata kojima smo se obraćali za pomoć u različitim fazama. Naš cilj nije bio profit, već da dokažemo da smo sposobni od nule razviti nešto novo. Kasnije smo shvatili da je to zapravo kompletno nova tehnologija, i to sa ogromnim potencijalom i iz koje može nastati čitava lepeza novih, gotovo revolucionarnih proizvoda. Razvoj smo finasirali vlastitim sredstvima, a kada bi istih ponestalo radili bismo i razvoj za druge, ali samo inovativne automotive projekte.

H2E® TEHNOLOGIJA

H2E je kompletno nova zaštićena tehnologija, razvijena od strane stručnjaka. Na bazi ove tehnologije je razvijen sistem koji se sastoji od hardvera i softvera, namenski razvijenih za primenu vodonika i kiseonika u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Nakon 8 godina i najmanje 20 000 inženjerskih radnih sati, možemo sa pravom reći da H2E tehnologija nema konkurenciju i da smo razvili tehnološki najnapredniji sistem za čišćenje motora SUS.

Saznajte više
H2E Tehnologija Dekarbonizacija